ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań

ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań
Bądź na bieżąco:
Wybierz język: pl en
Bądź na bieżąco:
Wybierz język: pl en
ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań ULTIMA RATIO Sp. z o.o. – Kancelaria Prawno Dochodzeniowa | Adwokat, Księgowość, Windykacja, Spółki – Jarocin, Krotoszyn, Poznań

Obsługa księgowości

W zakresie biura rachunkowego oferujemy:

− prowadzenie księgowości z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów podatkowych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o ubezpieczeniach społecznych,

− prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, krajowymi standardami rachunkowości, a w zakresie, w jakim będzie to konieczne również międzynarodowymi standardami rachunkowości i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej

− sporządzanie deklaracji VAT na podstawie rejestrów prowadzonych zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz plików JPK

− prowadzenie ewidencji środków trwałych

− comiesięczne przekazywanie informacji o należnej zaliczce na podatek dochodowy oraz sporządzanie rocznych deklaracji w zakresie tego podatku

− sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa)

oferujemy dodatkowo:

− comiesięczne przekazywanie rachunku zysków i strat oraz analitycznej informacji o przychodach oraz kosztach w podziale wg rodzajów

− przygotowanie lub weryfikację umów zawieranych przez spółkę np. z podwykonawcami, kontrahentami itp.

− przygotowania biznesplanów i prognoz finansowych

− występowania z wnioskami o interpretacje podatkowe

− uczestniczenie w negocjacjach z bankiem, kontrahentami i urzędami

− reprezentowanie podatnika przez urzędami, sądami i instytucjami.